Formular pre vracenie tovaru

 

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy

 

Zákazník / odosielateľ:

Meno a priezvisko:     …...............................................................................................

 

Bydlisko:                     …...............................................................................................

 

E-mail:                         …...............................................................................................

 

Telefónne číslo:           …...............................................................................................

 

Predávajúci / adresát:

Aplomo s.r.o., aplomo-kupelne.sk

IČO / DIČ: 6011023/CZ60110023

Sídlo: Slovany 3051, Dvůr Králové n.L., ČR

Email: objednavky@aplomo.cz

 

 

Vec: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Dobrý deň,

dňa …................... som s vami uzavrel/a kúpnu zmluvu prostredníctvom internetu na tovar z objednávky číslo ….............................

 

Týmto využívam svojho zákonného práva a odstupujem od tejto kúpnej zmluvy, ktorá sa týka tovaru uvedeného v priloženom daňovom doklade. Vrátený tovar aj daňový doklad posielam späť s týmto listom a zároveň Vás žiadam o poukázanie kúpnej ceny vo výške ................. € a ......... € za poštovné na môj bankový účet číslo ............ .................................. najneskôr do 14 dní od doručenia tohto odstúpenia od zmluvy.

 

Poznámka:

Odstúpenie od zmluvy je nutné vlastnoručne podpísať. Odporúčame vytlačiť v dvoch kópiách - jedna pre predajcu a druhá pre vás na uschovanie pre prípad sporu.

 

 

 

V ..................................................

 

dňa...............................................                                                                                     

 

 

                                                                                               ….......................................................

                                                                                                          Vlastnoručný podpis

Prílohy: Doklad o kúpe.